ผู้เขียน หัวข้อ: โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็ย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  (อ่าน 1909 ครั้ง)

hank

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 946
  • ดูรายละเอียด
เว็บลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

http://www.hpc4.go.th/bse  หรือ  http://122.154.73.26/bse/

เอกสาร/คู่มือแนวทางดำเนินงานฯ ดูตามเมนูในหน้าเว็บไซต์ฯ

คู่มือบันทึกข้อมูลคัดกรองมะเร็งเต้านม ในโปรแกรม HosXP
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 23, 2015, 06:29:46 am โดย hank »

hank

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 946
  • ดูรายละเอียด
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมภายใต้โปรแกรม JHCIS/HosXP

ดาวน์โหลดหนังสือที่ สน ๐๐๓๒.๐๐๓/๑๗๖๔ ลว. ๑๘ เม.ย.๕๗

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ควรปรับปรุงโปรแกรม JHCIS เป็นเวอร์ชั่น ๒ เม.ย.๕๗ ขึ้นไป  (ดูต่อ...)
- ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ เพศหญิงที่อยู่จริงในเขตรับผิดชอบอายุ ๓๐ - ๗๐ ปี (มีชีวิตอยู่ ณ วันที่เริ่มโครงการ อายุคิดจากวันที่ ๓๑ ธ.ค.๕๖ ลบ ปีเกิด) ได้รับการคัดกรองไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- กลุ่มเป้าหมายของฐานข้อมูลโครงการฯ จะเป็นยอดคงที่ (เว็บดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์เป็นตัวจัดการ) : แต่เป้าหมายใน JHCIS อาจเปลี่ยนไปตามอายุของประชากรฯ
- กลุ่มเป้าหมายตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองทุกเดือน  ->  อสม.เชี่ยวชาญ ตรวจรับรองทุกไตรมาส  ->  รพ.สต. รายงานผลทุกไตรมาส ๆ ละ ๑ ครั้ง ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส ถ้ากลุ่มเป้าหมายตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือนติดต่อกันในไตรมาสนั้น ๆ ให้บันทึกข้อมูล "ตรวจเช็คสม่ำเสมอ?" เป็น "1:สม่ำเสมอทุกเดือน" ดำเนินโครงการต่อเนื่องเป็นเวลา ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)
- ไม่นับเป็น Service (บริการ) ยกเว้นกรณีที่ นสค.เป็นผู้ให้บริการตรวจฯ ให้วินิจฉัยโรคตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม รหัส ICD10 : Z12.3  /  ถ้าผิดปกติ รหัส : N63 
- การบันทึกผลงานในโปรแกรม JHCIS
- การส่งออกข้อมูลจากโปรแกรม JHCIS  ส่งไปที่ http://www.fight-breast-cancer.com  และ http://182.52.134.203/provis/index.php


- ดูสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 19, 2014, 09:52:49 am โดย hank »

hank

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 946
  • ดูรายละเอียด
ขอความร่วมมือหน่วยบริการยันทึกผลการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองและข้อมูลผู้ป่วยภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
โดยบันทึกผลการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ในโปรแกรม JHCIS ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส และบันทึกข้อมูลผู้ป่วยฯ

ดาวน์โหลดหนังสือที่ สน ๐๐๓๒.๐๐๓/๔๗๒๑ ลว ๒๒ ก.ย.๕๗
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 23, 2014, 12:28:42 pm โดย hank »

hank

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 946
  • ดูรายละเอียด
แจ้งการบันทึกข้อมูลการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ฯ

ดาวน์โหลดหนังสือที่ สน ๐๐๓๒.๐๐๓/๓๗๖ ลว. ๒๑ ม.ค.๕๘